Při pobytu ve škole je nutné se řídit platnými mimořádnými hygienickými pravidly – především pravidelná dezinfekce rukou a povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (vhodné 2 roušky na výměnu).

Z důvodu snížení počtu osob z různých tříd v prostorách šaten před vyučováním upravujeme organizaci příchodu do školy. Nejdříve budou vpuštěni do šaten žáci 1. stupně (7:40 – 7:54), následně žáci 2. stupně (až po 7:55).

Na obědy budou děti chodit v těchto skupinách – 1. až 3. ročník (v 11:35), 4. a 5. ročník (v 12:25) a 2. stupeň (v 12:45).

Taktéž bude omezen pohyb žáků ve společných prostorech školy o přestávkách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

V souvislosti se zahájením prezenční výuky jsme museli mírně upravit rozvrh online hodin pro VI. třídu (Aj, Dě).

Protože je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání, nabídneme žákům 2. stupně (dobrovolná účast) v rámci hodin Hv a ČaZ doučování v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) a provedeme dílčí změny v běžném rozvrhu:

  • V pondělí od 13:05 do 14:05 doučování přihlášených žáků z 8. a 9. ročníku z Čj, ostatní pobyt na čerstvém vzduchu (procházka) – konec vyučování 14:05.
  • V úterý 8. a 9. ročníku vyučování končí po 6. vyučovací hodině v 13:50.
  • Ve středu 5. vyučovací hodinu doučování přihlášených žáků z 8. a 9. ročníku z Ma nebo Aj, ostatní pobyt na čerstvém vzduchu (procházka), následuje oběd, 9. ročník odpolední vyučování.

Doučování je vhodné pro žáky, kteří by si měli nebo chtěli procvičit a upevnit látku z období distanční výuky.

Zájemci přinesou podepsané lístečky od zákonných zástupců (přihlašuji k doučování….).

Děti z 1. stupně budou pokračovat v doučování ve skupinách, které byly vytvořeny už v období předcházející prezenční výuky.

Rozvrh online hodin od 30. 11.