V den, kdy se naši deváťáci snažili ze sebe vydat maximum při přijímacích zkouškách na střední školy, jsme pro děti z okolních malotřídních škol připravili zajímavý program v rámci Dne otevřených dveří. Do naší krásné školy zavítalo 22 žáků ze 3. až 5. ročníků v doprovodu svých učitelů z Víchové nad Jizerou, Vítkovic, Dolních Štěpanic a Martinic v Krkonoších. Děti jsme rozdělili do smíšených skupin, aby se lépe poznaly, a vyslali jsme je za poznáním. V učebně fyziky si vyzkoušely měření vztlakové síly v různých kapalinách s pomocí systému Pasco a následné vyhodnocení přes počítač. V jazykové učebně si děti nasadily sluchátka a propojením v systému Robotel začaly spolu všichni anglicky komunikovat dle zadaných otázek, aniž by se vzájemně rušily. Párování dvojic jsme několikrát změnili. Dále si děti zahrály didaktickou hru v angličtině na interaktivní tabuli. Poté se přesunuly dozadu na molitanové kostky, kde si formou her a skládaček procvičovali český jazyk. V moderní učebně přírodopisu již na ně čekaly mikroskopy. Děti pozorovaly trvalé preparáty hmyzu, pustily se i do zkoumání žížal.

O přestávce se všichni posilnili ve školní jídelně, kde pro ně naše kuchařky upekly vynikající moučník. V kinosále si společně s našimi dětmi zazpívali a zatancovali. Na závěr se všechny skupiny sešly v tělocvičně, kde se utkaly v turnaji ve vybíjené. Po celou dobu byli mladším dětem nápomocni žáci 7. ročníku. Dle nadšených výrazů hostujících žáků a jejich učitelů můžeme usuzovat, že den strávený v naší škole se jim moc líbil. Těšíme se na další skupinky v příštím roce.