ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ

Vítejte na webových stránkách Základní školy v Poniklé

Školní jídelna

Školní družina

Školská rada

Aktuality

Fotogalerie

Poškolák

Něco málo o naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy v Poniklé. Škola leží uprostřed obce a je snadno dostupná pro děti místní i z blízkého okolí. Autobusová zastávka je přímo u školy. Budova školy je bezbariérová.

Jsme úplnou ZŠ s 1. a 2. stupněm. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách můžeme přistupovat ke každému dítěti individuálně. Naše škola nabízí výuku v moderních a technicky plně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi, počítači a notebooky. V nové jazykové učebně žáci pracují se systémem jazykové laboratoře Robotel. Výuka angličtiny na 2. stupni je posílena o dvě disponibilní hodiny.

Posláním naší školy je co nejkvalitněji plnit výchovně vzdělávací cíle, poskytovat v bezpečném a motivujícím prostředí základní vzdělání a to v úzké spolupráci s rodiči. Vedeme žáky k celoživotnímu učení, aby každý našel své uplatnění v budoucím životě.

Intenzivně spolupracujeme se zřizovatelem školy – Obecním úřadem Poniklá, díky němuž se v poslední době podařilo zásadně zmodernizovat budovu školy. Všem žákům jsou také poskytovány veškeré učebnice a pracovní sešity zdarma.

Naším cílem je vybudovat otevřenou školu, která bude kvalitně vzdělávat všechny své žáky a podporovat jejich všestranný rozvoj.

Prohlídka naší školy …