I v letošním školním roce se žáci 7. třídy zapojili do soutěže o nejlepší limerik. Tato krátká báseň má předepsaný počet veršů s pravidelným rýmovým schématem. Hlavní hrdina odněkud pochází, text se vyznačuje vtipem a nadsázkou. Hlasujících bylo tentokrát hodně, rodiče při třídních schůzkách, děti z malotřídních škol při návštěvě u nás a samozřejmě naši žáci a učitelé. Nejvíce se líbily limeriky Vítka Koudelky, Míši Pitrmana a Aničky Vondrové. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za snahu a píli.

Miluše Kučerová

Vítězný limerik od Vítka Koudelky

Byl jeden pes z Horních Štěpanic,

ten žil u velkých popelnic,

pak ho někdo našel,

na veterinu s ním zašel,

ten chudák pes ze Štěpanic.