9. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

12:40 – 13:25

7

13:55 – 14:40

8

14:45 – 15:30
Po

Aj

Ma

Čj

ČazCh,ČspD

ČazCh

Út

Ma

F

Aj

Ma

Nj

Hv

Z

St

Čj

Ch

Aj

Ma

ČazD,ČspCh

ČazD

Čt

Ch

Aj

Čj

F

D

Nj

Vv

Ma

Čj

Z

Vo

Čaz