2. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

13:00 – 13:45

7

13:50 – 14:35

8

14:40 – 15:25
Po

Čj

Ma

Čj

Tv

Út

Ma

Čj

Prv

St

Čj

Čj

Ma

Vv

Čj

Čt

Ma

Tv

Prv

Čj

Čj

Hv

Ma

Čj

Čj