7. ročník

Hv

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

12:40 – 13:25

7

13:55 – 14:40

8

14:45 – 15:30
Po

Aj

Ma

Čj

Z

ČazCh,ČspD

ČazCh

Út

Ma

In

D

F

St

Ma

Čj

Nj

ČazD,ČspCH

ČazD

Čt

Čj

Aj

Z

F

Hv

Vv

Vv

Ma

Čj

Aj

Vo

Nj

Čaz