7. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

12:40 – 13:25

7

13:30 – 14:15

8

14:20 – 15:05
Po

Ma

Čj

Z

Aj

ČazCh,ČspD

ČazCh

Út

Ma

F

D

In

Vv

Vv

St

Čj

Ma

Aj

ČazD,ČspCH

ČazD

Čt

Čj

Z

Nj

Hv

Vo

Ma

Aj

Čj

Nj

F

Čaz