Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zdeněk Vinklář

Ředitel

 D 9, In 5, In 6, ČaZ 6-9 Ch
vinklar.z@seznam.cz

Pedagogové – I. stupeň

Mgr. Eva Holubcová

třídní učitelka III. třídy

Čj, M 3. ročník, Prv, Vv 2,3, Čj 6
Holubcova.E@seznam.cz

Mgr. Petra Matoušová

třídní učitelka II. třídy

Čj, M 2. ročník
petratam@centrum.cz

Mgr. Lenka Holubcová

třídní učitelka I. třídy

Čj, M, Prv, Hv, Vv, Pč, Tv 1. ročník, Tv 2, Hv 2-5, dyslektická asistentka
l7holubcova@gmail.com

Mgr. Zdeněk Petřivý

třídní učitel IV. třídy

Čj, M, Vv, 4. a 5. ročník, Hv 8,9, HV 6,7, Čsp 8,9 Ch
zdenek.petrivy@centrum.cz

Jana Snellingová

učitelka

Pedagogové – II. stupeň

Mgr. Václav Mikule

třídní učitel VI. třídy

M 6,9, Př 6-9, In 7, Čsp 6,7 Ch, koordinátor ekologické výchovy
vaclav.mikule@seznam.cz

Ing. Alena Stránská

třídní učitelka IX. třídy

Aj 6-9, Nj 7-9, Vv 7
aja.skola@seznam.cz

Mgr. Lucie Kubátová

mateřská dovolená

kubatova.lucie@centrum.cz

Mgr. Tomáš Veber

třídní učitel VII. třídy

M 7,8, Z 6-9, F 6,7, ČaZ 6-9 D
tomas.veber@email.cz

Ing. Veronika Špidlenová

učitelka

Ch 8,9, Vv 9, Čsp 6-9 D, Tv 2-5, Pč 2-5   spidlenova.v@seznam.cz

PhDr. Miluše Kučerová

třídní učitelka VIII. třídy

Čj 7-9, Vo 8
kuc.miluse@seznam.cz

PhDr. Marcel Martin

učitel

D 6-8, Vo 6,7,9, Vl 4,5
marcelmartin@seznam.cz

Ing. Arch. Michaela Honková

učitelka

Vychovatelka školní družiny

Barbora Skalská

vychovatelka ŠD

Správní zaměstnanci

Petr Holubec

školník

Ivana Tryznová

vedoucí školní jídelny

Ludmila Krausová

vedoucí kuchařka

Eva Kohoutová

uklízečka

Alena Nováková

uklízečka