Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zdeněk Vinklář

Ředitel

 D 9, In 5,6, F 9, ČaZ 6-9 Ch
vinklar.z@seznam.cz

Pedagogové – I. stupeň

Mgr. Eva Holubcová

třídní učitelka II. třídy

Čj, M, Prv, Vv 2. a 3. ročník, Čj 6
Holubcova.E@seznam.cz

Mgr. Lenka Holubcová

třídní učitelka I. třídy

Čj, M, Prv, Hv, Vv, Pč, Tv 1. ročník, Tv 2, Hv 2-5, dyslektická asistentka
l7holubcova@gmail.com

Mgr. Zdeněk Petřivý

třídní učitel III. třídy

Čj, M, Vl, Př, Vv, Pč 4. a 5. ročník, Pč 2,3, Vo 8,9, Čsp 8,9
zdenek.petrivy@centrum.cz

Lucie Gore

učitelka, vychovatelka ŠD

Aj 3,4, Tv 4,5, D 8
lucie.gore@seznam.cz

Pedagogové – II. stupeň

Mgr. Václav Mikule

třídní učitel IX. třídy

M 8,9, Př 6-9, F 8, In 7, Čsp 6,7, koordinátor ekologické výchovy
vaclav.mikule@seznam.cz

Ing. Alena Stránská

třídní učitelka VIII. třídy

Aj 6-9, Nj 7-9, Vv 6,7
aja.skola@seznam.cz

Mgr. Lucie Kubátová

mateřská dovolená

kubatova.lucie@centrum.cz

Mgr. Tomáš Veber

třídní učitel VI. třídy

M 6,7, Z 6-9, F 6,7, ČaZ 6-9 D
tomas.veber@email.cz

Ing. Veronika Špidlenová

učitelka

Ch 8,9, Vv 8,9, D 6,7, Tv 3   spidlenova.v@seznam.cz

PhDr. Miluše Kučerová

třídní učitelka VII. třídy

Čj 7-9, Vo 6,7
kuc.miluse@seznam.cz

Vychovatelka školní družiny

Lucie Gore

učitelka, vychovatelka ŠD

Aj 3,4, Tv 4,5, D 8
lucie.gore@seznam.cz

Správní zaměstnanci

Petr Holubec

školník

Ivana Tryznová

vedoucí školní jídelny

Ludmila Krausová

vedoucí kuchařka

Eva Kohoutová

uklízečka

Alena Nováková

uklízečka