Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zdeněk Vinklář

Ředitel

 D 9, In 4-6, ČaZ 6-9 Ch
vinklar.z@seznam.cz

Pedagogové – I. stupeň

Mgr. Eva Holubcová

třídní učitelka III. třídy

Čj, M, Prv, Vv, Pč  3. ročník, Čj 6
Holubcova.E@seznam.cz

Mgr. Lenka Holubcová

třídní učitelka I. třídy

1. ročník, Vv 2, TV 2, Hv 2-5, dyslektická asistentka
l7holubcova@gmail.com

Mgr. Zdeněk Petřivý

třídní učitel IV. třídy

Čj, M, Vv, 4. a 5. ročník, Hv 8,9, HV 6,7, Čsp 8,9 Ch
zdenek.petrivy@centrum.cz

Mgr. Petra Matoušová

třídní učitelka II. třídy

Čj, M, Aj, Pč 2. ročník, Aj 3, Aj 4
petratam@centrum.cz

Pedagogové – II. stupeň

Mgr. Václav Mikule

třídní učitel VIII. třídy

M 7-8, Př 6-9, In 7, Čsp 6,7 Ch, Čsp 6-9 D, koordinátor ekologické výchovy
vaclav.mikule@seznam.cz

Ing. Alena Stránská

třídní učitelka VII. třídy

Aj 6-9, Nj 7-9, Vv 6
aja.skola@seznam.cz

Mgr. Lucie Kubátová

mateřská dovolená

kubatova.lucie@centrum.cz

Mgr. Tomáš Veber

třídní učitel IX. třídy

M 6,9, Z 6, 7 ,9, F 6,7, ČaZ 6-9 D
tomas.veber@email.cz

Ing. Veronika Špidlenová

učitelka

Ch 8,9, Vv 9, Pč 4,5, Tv 3, 4, 5, Prv 2, Přv 4,5   spidlenova.v@seznam.cz

PhDr. Miluše Kučerová

třídní učitelka VI. třídy

Čj 7-9, Vo 6
kuc.miluse@seznam.cz

PhDr. Marcel Martin

učitel

D 6-8, Z 8, Vo 7,8,9, Vl 4,5, Aj 5
marcelmartin@seznam.cz

Ing. Arch. Michaela Honková

učitelka

Vychovatelka školní družiny

Barbora Skalská

vychovatelka ŠD

Správní zaměstnanci

Petr Holubec

školník

Ivana Tryznová

vedoucí školní jídelny

Ludmila Krausová

vedoucí kuchařka

Michaela Brýdlová

uklízečka

Jitka Šperlová

uklízečka