Zaměstnanci

Ředitel

Mgr. Zdeněk Vinklář

Ředitel

 D 9, In 4-6, ČaZ 6-9 Ch
(+420) 604 310 491
vinklar.z@seznam.cz

Pedagogové – I. stupeň

Mgr. Eva Holubcová

třídní učitelka III. třídy

Čj, M, Prv, Vv, Pč  3. ročník, Čj 6
(+420) 732 319 787
Holubcova.E@seznam.cz

Mgr. Lenka Holubcová

třídní učitelka I. třídy

1. ročník, Vv 2, TV 2, Hv 2-5, dyslektická asistentka
(+420) 605 143 053
l7holubcova@gmail.com

Mgr. Zdeněk Petřivý

třídní učitel IV. třídy

Čj, M, Vv, 4. a 5. ročník, Hv 8,9, HV 6,7, Čsp 8,9 Ch
(+420) 739 547 430
zdenek.petrivy@centrum.cz

Mgr. Petra Matoušová

třídní učitelka II. třídy

Čj, M, Aj, Pč 2. ročník, Aj 3, Aj 4
(+420) 732 418 132
petratam@centrum.cz

Pedagogové – II. stupeň

Mgr. Václav Mikule

třídní učitel VIII. třídy

M 7-8, Př 6-9, In 7, Čsp 6,7 Ch, Čsp 6-9 D, koordinátor ekologické výchovy
(+420) 605 553 587
vaclav.mikule@seznam.cz

Ing. Alena Stránská

třídní učitelka VII. třídy

Aj 6-9, Nj 7-9, Vv 6
(+420) 731 472 576
aja.skola@seznam.cz

Mgr. Lucie Kubátová

mateřská dovolená

kubatova.lucie@centrum.cz

Mgr. Tomáš Veber

třídní učitel IX. třídy

M 6,9, Z 6, 7 ,9, F 6,7, ČaZ 6-9 D
(+420) 602 184 616
tomas.veber@email.cz

Ing. Veronika Špidlenová

učitelka

Ch 8,9, Vv 9, Pč 4,5, Tv 3, 4, 5, Přv 4,5, Prv 2
(+420) 731 827 168
spidlenova.v@seznam.cz

PhDr. Miluše Kučerová

třídní učitelka VI. třídy

Čj 7-9, Vo 6
(+420) 608 738 900
kuc.miluse@seznam.cz

PhDr. Marcel Martin

učitel

D 6-8, Z 8, Vo 7,8,9, Vl 4,5, Aj 5
(+420) 728 370 281
marcelmartin@seznam.cz

Ing. Arch. Michaela Honková

učitelka

Fy 8,9, Vv 7,8
(+420) 737 168 325
Honkova.Michaela@seznam.cz

Vychovatelka školní družiny

Barbora Skalská

vychovatelka ŠD

Správní zaměstnanci

Petr Holubec

školník

Ivana Tryznová

vedoucí školní jídelny

Ludmila Krausová

vedoucí kuchařka

Michaela Brýdlová

uklízečka

Jitka Šperlová

uklízečka