6. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

13:00 – 13:45

7

13:50 – 14:35

8

14:40 – 15:25
Po

Ma

Fy

Čj

Aj

Čsp

ČazD

ČazD

Út

Aj

Ze

Čj

Hv

ČazCh

ČazCh

St

Ma

Aj

Fy

Čaz

Vv

Vv

Čt

Ma

Čj

In

In

Vo

Ma

Čj

Ze

Aj