6. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

12:40 – 13:25

7

13:40 – 14:25

8

14:30 – 15:15
Po

Vo

Ma

Aj

ČazCh,ČspD

ČazCh

Út

Aj

Ma

D

F

Čj

In

St

Aj

Ma

Čj

Z

ČazD,ČspCh

ČazD

Čt

Ma

Z

Čj

Vv

Vv

Hv

Aj

D

Čj

F

Čaz