Řád školní jídelny

   ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ V PONIKLÉ

 

1. Každý nový strávník si musí vyplnit písemnou přihlášku, kde uvede příslušné informace (za nezletilé vyplní rodiče).

2. Strávník je automaticky přihlášen na stravu každý vyučující den. Lze se dohodnout na stravování pouze v některé dny.

3. Odhlašování obědů v době nemoci, nebo jiné absenci, je nutno nahlásit 24 hodin předem (později nebude uznáno). Při hromadných školních akcích odhlášení zařídí příslušný pedagog.

4. Po dobu nemoci nemá žák na dotovanou stravu nárok, pouze první den nepřítomnosti si ji lze odnést ve vlastním nádobí a ještě týž den konzumovat.

5. Po přerušené docházce je nutné dítě na stravu opět přihlásit.

6. Odhlášené obědy jsou odečteny vždy v následujícím měsíci.

7. Vzhledem k daným výživovým normám a ceně potravin, je cena oběda od 1. 9. 2022 stanovena takto:
kategorie
7-10 let / 30,-Kč
11-14 let / 33,-Kč
15 a více / 35,-Kč

8. V ceně oběda je zahrnuto: polévka, hlavní chod (1 porce masa, přílohy dle chuti- lze si přidat), ovoce, zelenina, dezert (nepravidelně), tekutiny (různé čaje, mošt, voda, mléko, koktejl, kakao…)

9. V naší školní jídelně se vaří jednotná strava. Je zde snaha skloubit předepsané normy, zdravou výživu, peněžní limit i chutě strávníků.

10. Skladba jídelníčku se pečlivě připravuje a je vyvěšen vždy v jídelně i na stránkách školy.

11. DIETY: školní jídelna není povinna vařit diety. Pokud dítě trpí alergií na nějakou potravinu, je nutné doložit potvrzení od lékaře. Jsme ochotni s rodiči úzce spolupracovat a dohodnout se na přijatelných podmínkách pro obě strany. Jinak si dítě musí nosit stravu svou a v jídelně případně ohřát.

12. Alergeny v potravinách jsou uvedeny číselným kódem na jídelníčku, nebo na požádání sdělíme.

13. Vstup do jídelny je povolen za účelem stravování, nebo dotazů týkajících se stravování.

14. Obědy jsou vydávány od 11:45 hod. – 13:45 hod.

15. Děti chodí na jídlo podle rozvrhu a jsou povinny respektovat pokyny dohlížejících pedagogů, kteří zodpovídají za organizaci a pořádek při stolování.

16. Před odchodem z jídelny si po sobě každý odnese ze stolu použité nádobí na příslušné místo. Není dovoleno si nedojedenou stravu a nádobí odnášet mimo prostory jídelny.

17. Při úmyslném poškozování zařízení v jídelně může být vyžadována adekvátní finanční náhrada.

18. V případě nevhodného chování může být strávník ze stravování na nějakou dobu vyloučen.

19. PLACENÍ stravného se provádí bankovním převodem (trvalý příkaz) na účet 180988086/0300.

20. Při nezaplacení do konce měsíce se strávník stává dlužníkem a je z obědů automaticky odhlášen. Po zaplacení dlužné částky je okamžité opět řádným strávníkem.

21. Celkové vyúčtování je prováděno k 31. 1. a 30. 6.

21. Případné nejasnosti, které jsou spojeny se stravováním, řeší vedoucí ŠJ Ivana Tryznová.

V Poniklé 1. 9. 2023