Základní pokyny ke stravování

 Základní pokyny ke stravování

 • každý nový strávník si musí vyplnit písemnou přihlášku, kde uvede potřebné informace
 • strávník je automaticky přihlášen na oběd každý den v době výuky (po dohodě možno jinak)
 • v naší ŠJ se vaří jednotná strava- je zde snaha spojit zdravou výživu, dané normy, peněžní limity a v neposlední řadě i chutě dětí.
 • v ceně oběda je zahrnuto: polévka, hlavní chod, nápoj (ovoce, zelenina, moučník- dle financí)
 • obědy jsou vydávány od 11.35 hod do 13.45 hod
 • do jídelny chodí žáci v rozepsaných intervalech a v doprovodu pedagogů
 • před odchodem z jídelny si každý po sobě odnese použité nádobí na předem určená místa
 • nedojedenou dotovanou stravu, ani nádobí, není dovoleno z jídelny odnášet
 • po dobu nemoci nemá žák na dotovanou stravu nárok, pouze první den nepřítomnosti si ji může odnést ve vlastních nádobách.
 • obědy je povinnost odhlašovat 24 hodin předem (později nebude uznáno)
 • odečty za odhlášené obědy se provádí vždy v následujícím měsíci
 • platba za stravování se provádí vždy bankovním převodem (trvalý příkaz), a to tak, aby platba byla připsána  na účet v daném měsíci

číslo účtu: 180988086/0300

 • při zadání trvalého příkazu jsou měsíční částky stanoveny takto: 7 – 10 let 550,- Kč, 11 – 14 let 600,- Kč, 15 a více 650,- Kč (rozhoduje věk dosažený v daném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.)
 • pokud nebude provedena platba stravného, je až do nápravy žák ze stravování stažen
 • celkové vyúčtování je prováděno k 31.1. a 30. 6.

 

 

Vzhledem k výživovým normám (které jsme povinni dodržovat) a k ceně potravin,

 je cena oběda od 1. 9. 2022  stanovena takto:

Děti:          7-10let  / 30,- Kč          11-14 let  / 33,-Kč           15 a více/ 35,-Kč  

 

Odhlašování

 • 24 hodin předem – osobně, sourozenec, e-mailem, telefonem
 •  (+420) 605 476 984 (stačí SMS)
 • Po nemoci je nutno dítě na stravu opět přihlásit!

Písemná přihláška ke stažení

Přihláška ke školnímu stravování