8. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

12:40 – 13:25

7

13:55 – 14:40

8

14:45 – 15:30
Po

Ma

Aj

Čj

ČazCh,ČspD

ČazCh

Út

F

Nj

Che

Ma

Z

St

D

Ma

Aj

Čj

ČazD,ČspCh

ČazD

Čt

Che

Z

Čj

Vo

F

Vv

Hv

Čj

Aj

Ma

Nj

D

Čaz