8. ročník

1

08:00 – 08:45

2

08:55 – 09:40

3

09:55 – 10:40

4

10:50 – 11:35

5

11:45 – 12:30

6

12:40 – 13:25

7

13:55 – 14:40

8

14:45 – 15:30
Po

Čj

Che

Aj

ČazCh,ČspD

ČazCh

Út

F

Ma

Nj

Z

Hv

St

Ma

Aj

Čj

Vo

ČazD,ČspCh

ČazD

Čt

Čj

Ma

Che

Z

F

Vv

Čj

Aj

Ma

Nj

Čaz