Školní družina

O školní družině

Školní družina je součástí ZŠ Poniklá, nabízí dětem zajímavé a aktivní trávení jejich volného času. Kapacita školní družiny je 30 dětí, které se schází v jednom smíšeném oddělení. Družinu mohou navštěvovat děti prvního stupně (přednost mají děti nižších ročníků), po předchozím zapsání do družiny jejich zákonným zástupcem. Školní družina funguje denně v časech 6:30 – 7:45 ráno a 11:45 – 15:30 odpoledne. Provoz družiny je zpoplatněn (100,- Kč/měsíc), vybrané peníze jsou využívány pro nákup výtvarných potřeb, hraček a jiného vybavení pro ŠD.

K činnostem ve školní družině využíváme hlavní třídu, šatnu, umývárnu s toaletami v přízemí hlavní budovy ZŠ, ale také zdejší sportovní halu (zájmový kroužek Sportovní hry). K aktivitám v přírodě zase prostředí lesa, nedalekých hřišť či prostranství před školou. Materiální zázemí družiny nabízí dětem možnost výběru ze stavebnic, stolních her, výtvarných potřeb, sportovního náčiní pro aktivity v přírodě, množství knížek, časopisů a dva stolní počítače. Děti mají možnost se seznámit se spoustou výtvarných technik a tak jsou prostory ŠD pravidelně vyzdobovány jejich díly.

Ve školní družině se snažíme o aktivní využití volného času, spolupráci, upevňování kamarádských vztahů, hygienických návyků a zodpovědnosti za dění kolem nás. Také o rozvíjení komunikačních dovedností, fair-play, sociálního cítění, estetického cítění, vztahu k přírodě a mnoho dalších aktivit, které pomáhají k formování dětské osobnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí je dána vnitřním řádem školní družiny a zajištěna stálým dozorem vychovatelky.

Ve školní družině dbáme na pitný režim!

Kontakt: Barbora Skalská 739 427 327

                 Ivana Tryznová 605 476 984