Pozvánka na vánoční jarmark

Pozvánka na vánoční jarmark

Společně s Kabinetem kerkonošské slovesnosti Vás srdečně zveme na adventní jarmark, který se uskuteční v prostorách školy a na Tuláčkově návsi v sobotu 3. prosince od 15 h.
Úspěch v matematické soutěži

Úspěch v matematické soutěži

Tento týden se úspěšní řešitelé školního kola matematické Pythagoriády, Eliška Kulhavá, Přemek Jandura a Josef Riedl, vydali poměřit své schopnosti se svými vrstevníky na okresní kolo do Semil. A většina dosáhla přímo fantastického výsledku. Eliška Kulhavá obsadila...
Informační schůzky

Informační schůzky

Ve středu 16. listopadu se uskuteční informační schůzky o prospěchu a chování žáků v 1. pololetí tohoto školního roku. Zahájeny budou třídními učiteli v 15:30 ve třídách, následně všem rodičům budou k dispozici i ostatní...
Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby zákonných zástupců se uskutečnily v termínu od 26. září do 3. října 2022 prostřednictvím školního informačního systému Škola Online. Podle výsledků těchto voleb budou rodiče ve školské radě nadále zastupovat paní Barbora Kulhavá a paní Lucie Zelinková. Zápis o...
Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Přehled všech zájmových kroužků, které v tomto školním roce budou probíhat ve škole, najdete na stránce https://www.zsponikla.cz/zajmove-krouzky/. Přihlašovat se můžete prostřednictvím přihlášek, které děti obdrží ve škole, nebo přímo u vedoucího kroužku na uvedených...