Informační schůzky

Informační schůzky

Mezi 19. až 27. lednem se uskuteční individuální informační online schůzky třídních učitelů s jednotlivými žáky a jejich rodiči. Třídní učitelé zašlou zákonným zástupcům kódy, přes které se ve vymezeném čase připojí i se svým dítětem na schůzku. Termíny si rodiče...
Provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz školy od 4. 1. 2021

Vláda ČR se vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi rozhodla opět omezit osobní přítomnost dětí na vzdělávání ve škole. Provoz naší základní školy bude upraven tímto způsobem: Žáci 1. až 3. ročníků se vzdělávají podle běžného rozvrhu ve škole (stále je zakázán...
Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Včerejším rozhodnutím MŠMT se letošní vánoční prázdniny prodlužují o dva dny – o pondělí 21. a úterý 22. prosince. Žáci tedy půjdou do školy naposled v pátek 18. prosince.
Organizace distanční výuky

Organizace distanční výuky

Při současné rotační výuce na 2. stupni přecházíme v organizaci distanční výuky do prostřední Google G Suite pro vzdělávání. Dětem byly ve škole rozdány přihlašovací údaje do nových školních účtů (s doménou zsponikla.cz), jejichž prostřednictvím se budou pomocí služby...