Změna v provozu školy od 12. dubna

Změna v provozu školy od 12. dubna

Po konzultaci se zřizovatelem, jsme přišli na způsob, jak „stavebně“ oddělit prostory pro výuku 1. a 2. stupně, a proto pro celý 1. stupeň (i 1. až 3. ročník) zavádíme od pondělí 12. dubna prezenční výuku ve škole. Děti, které chtějí využít v pondělí ráno...
Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Na základě Mimořádného opatření MZd se od 12. dubna umožňuje osobní přítomnost některých žáků na základním vzdělávání. Protože nemáme stavebně oddělené budovy pro 1. a 2. stupeň (včetně školní jídelny), zavádíme pro žáky 1. stupně střídavou rotační výuky tímto...
Informace k provozu škol

Informace k provozu škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: – vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 –...
Zápis

Zápis

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením jsme nuceni přizpůsobit i organizaci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání v ZŠ Poniklá. V řádném dubnovém termínu se uskuteční pouze formální část zápisu, během které uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává řediteli...