Do I. třídy se nám přihlásilo 14 dětí.

V hlavních předmětech (Čj, Ma, Prv) budou děti vyučovány samostatně, na předměty výchovného charakteru budou spojeny s 2. ročníkem.

Třídní učitelkou a zároveň vyučující ve většině předmětů bude paní učitelka Lenka Holubcová.

Školní rok začíná v pondělí 4. září v 8:00 slavnostním zahájením v učebně č. 10 – v 1. patře naproti schodišti.

Při tomto zahájení získáte základní informace o organizaci začátku nového školního roku, o provozu školní družiny a školní jídelny.

Školní potřeby pro 1. ročník, které je nutné opatřit před začátkem šk. roku:

– podepsané přezůvky

– ručník

– vybavený penál (tužky č. 2, základní barvy pastelek, guma)

– psací smazatelnou tabulku A4 s fixem a hadřík

– na tělesnou výchovu: cvičební úbor (tepláky, tričko, cvičky nebo botasky se světlou podrážkou do tělocvičny, starší botasky na hřiště) – uložit do sáčku nebo do igelitové tašky

– na výtvarnou výchovu: zástěrku nebo starší košili, aby se děti neumazaly, kus igelitu jako podložka pod výkres – uložit do sáčku k lavici

 

Výtvarné potřeby děti dostanou ve škole zdarma.

Už se na vás těšíme!