Slavnostní zahájení nového školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září v jednotlivých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů.

Nové školáky tradičně přivítáme v I. třídě i za přítomnosti rodičů a dalších hostů.

Rozmístění tříd:

I. třída (1. ročník) – 1. patro (učebna č. 10), třídní učitelka Lenka Holubcová

II. třída (2. ročník) – 1. patro (učebna č. 12), třídní učitelka Petra Matoušová

III. třída (3. ročník) – přízemí, třídní učitelka Eva Holubcová

IV. třída (4. a 5. ročník) – 1. patro (učebna č. 7), třídní učitel Zdeněk Petřivý

VI. třída – 1. patro (učebna č. 8), třídní učitelka Miluše Kučerová

VII. třída – 2. patro (učebna č. 15), třídní učitelka Alena Stránská

VIII. třída – 2. patro (učebna č. 16), třídní učitel Václav Mikule

IX. třída – 2. patro (učebna č. 19), třídní učitel Tomáš Veber

Seznamovací a informativní program bude v rozsahu maximálně jedné vyučovací hodiny.

V úterý 5. září bude výuka na 1. stupni 4 vyučovací hodiny, na 2. stupni 5 vyučovacích hodin. Od úterý bude také zahájen provoz školní družiny a školní jídelny v plném rozsahu.