Pracovníci KRNAPu nabídli pedagogům z okolních škol navštívit ve stávkový den 27. listopadu odpoledne Krkonošské centrum environmentální výchovy, zvané Krtek, a seznámit se zde s akcemi tohoto centra, ale hlavně si prohlédnout expozici nově otevřeného Muzea Krkonoš. Tak proč takovou nabídku nevyužít?

Nejprve nás p. Daniel Bílek seznámil s zimními akcemi pro děti, jako je pohyb na sněžnicích v okolí Kněžické chalupy, péče o ježka v zimě, ptáci u krmítek atd. Potom jsme zhlédli zajímavý dokumentární film k 60. výročí KRNAPu, který natočil Petr Jan Juračka, s  názvem Zrušme KRNAP! Na závěr této části programu obdrželi zástupci každé zúčastněné školy neprodejný výtisk knihy s názvem 60 příběhů Krkonošského národního parku. Je potěšující, že mezi těchto 60 významných osobností byl zařazen i náš pan starosta Tomáš Hájek.

Následně jsme se přesunuli do nově otevřené expozice Muzea Krkonoš, která nahradila původní stálé výstavy Kámen a život a Člověk a příroda. V nové expozici témata přírody a člověka jsou provázána. Již vstup do muzea je přes „skálu“, která symbolizuje divokou přírodu a je ohraničena prosklenou krychlí s kovovými prvky, představující lidskou činnost. Návštěvníkům se nabízí velmi intenzivní zážitek, který zaměstnává všechny smysly. Kromě velkého množství prostorových modelů, plastických map a vycpanin zvířat je plná zvukových nahrávek, videoprojekcí, interaktivních panelů, na kterých běží krátké dokumenty nebo zpovědi pamětníků. Silně působí místnost s točitým betonovým schodištěm, jež představuje šroubovici DNA. Projekce promítané na stěnách připomínají jako memento bezohledné chování člověka v přírodě: požáry, povodně, tající ledovce, obří skládky, znečištěné řeky a vykácené lesy z různých míst planety. Prohlídka pokračuje do místnosti s modelem tekoucího horského potoka, dále je možné sejít do krkonošského dolu, prohlédnout si mlýnské kolo poháněné proudem vody, pohyblivé modely hamru a pily. Najdeme zde i repliku vojenského bunkru na úbočí Luční hory. Velkoformátové fotografie připomínají nejničivější povodeň Krkonoš z roku 1897, model mohyly Hanče a Vrbaty zase tragédii z roku 1913. Nelze zde vzpomenout všechny materiály, které expozice zahrnuje, neboť zabírá 3 000 metrů čtverečných a byla vybudována nákladem 340 miliónů korun.

Exponáty zde shromážděné a poskládané do nápaditých projekcí budou podkladem pro práci v různých vzdělávacích předmětech. Určitě s našimi žáky tuto příležitost využijeme a Muzeum Krkonoš brzy navštívíme.

Miluše Kučerová