Možná, že jste nevěděli, že průměrný Čech spotřebuje ročně 150 kg papíru, že na výrobu 1 tuny papíru je potřeba 13 smrků a že použitím 1 tuny sběrového papíru se ušetří 50% energie a 40% vody. Ekologicky uvažují naši žáci a jejich rodiče, když se každoročně zapojí do sběru starého papíru. Nebylo tomu jinak i v tomto školním roce. Nejpilnější sběrači shromáždili více než 2 q, což je obdivuhodné. Ale cenný je každý nasbíraný kilogram. Celkem naši žáci nasbírali 2 154 kg starého papíru. Mezi nejpilnějšími byli tentokrát Honzík Preisler, Toníček Braun, Štěpa Vejnar, Přemeček Jandura a Kubíček Vaněček.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili, neboť si vážíme každého odevzdaného kilogramu starého papíru.

Miluše Kučerová