Koncem června vyjeli žáci 2. stupně za krásami Českého ráje. Nejprve se vydali na zříceninu hradu Trosky, odkud byl nádherný výhled až na Černou horu. Již vědí, že 1. majitelem hradu byl Čeněk z Vartemberka a že nižší věž se jmenuje Baba a vyšší Panna. Z Trosek se prošli cestou lemovanou skalními útvary k nedalekému rybníků Vidlák. Dále pokračovali autobusem do pohádkového města Jičína, kde se seznámili s historickým jádrem města a s osobností Albrechta z Valdštejna. Připomněli si i zdejšího ševce a loupežníka Rumcajse. Během výletu žáci vyplňovali testík z nových poznatků. Na ty nejúspěšnější čekala sladká odměna. Musím podotknout, že nejvíce si zamlsali žáci 6. třídy v čele s Vítkem Koudelkou.