V předvánočním týdnu 20. 12. vyrazily některé třídy 1. a 2. stupně do Jilemnice, aby se naladily na vánoční svátky. Obdivovaly mechanické betlémy, prohlédly si expozici historie lyžování a novou výstavu saní. Starší žáci v rámci bojové hry objevovali podle map pamětní desky významných osobností z historie města. A co jich bylo! Obohaceni o nové zážitky a poznatky se vrátili do školy na poslední vyučovací hodiny.

Miluše Kučerová