Na středu 1. listopadu 2023, kdy nepůjde proud, připravujeme pro žáky 2. stupně projektový den Halloween ve škole. První čtyři hodiny se děti vystřídají na různých stanovištích, kde se budou zábavnou formou učit anglicky, vyrobí si lucerničku a ducha a navštíví Halloweenskou školu, ve které budou vyučovat žáci 9. ročníku.

Žáky 1. stupně rádi uvítáme v Halloweenské škole a těšíme se na ně při společné promenádě halloweenských kostýmů.

Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Halloween