Výlet s bohatým programem, jedinečné památky, nádherné počasí. Tak lze shrnout do jedné věty exkurzi s historickým zaměřením pro žáky 2. stupně do Kutné Hory. Toto město, zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO, nabízí nepřeberné množství pamětihodností. Žáci 6.–9. třídy dostali 11. října tuto možnost a navštívili nejprve doly, kde se ve středověku těžila stříbrná ruda. Mohli si tak vyzkoušet sestoupit do hloubky 30 m, oblečeni do perkitle, bývalého hornického oděvu, na hlavě s moderní přilbou se světýlkem, pohybovat se v úzkých a nízkých chodbách, zkrátka seznámit se názorně, v jakých podmínkách horníci ve středověku dobývali stříbro. Z něj se potom razily mince, známé pražské groše. Trošku obavy ze stísněného prostoru provázely každého, ale zážitek to byl určitě nepopsatelný. Poté následovaly informace o městě jako takovém a návštěva monumentální gotické katedrály s barokními úpravami chrámu svaté Barbory, která byla a je patronkou horníků. Rozlehlá katedrála, ohromné prostory, nádherná výzdoba byly v kontrastu se stísněnými chodbami v dolech. A na závěr malé připomenutí, že všichni jsme smrtelní, tedy Memento mori, bylo doloženo návštěvou kostnice v Sedlci. Zde mlčky oslovují návštěvníky kosterní ostatky 60 000 zemřelých. Jejich lebky a kosti jsou sestavené do pyramid a girland, a tvoří tak výzdobu této pietní památky.

Až na počáteční problém s dopravou, kdy se kvůli poruše autobusu a čekání na náhradní zdržel odjezd o hodinu, výlet se vydařil, informace a zážitky z něj budou využívány v jednotlivých vyučovacích předmětech.

Miluše Kučerová