Valentine´s Day se slaví každoročně v anglosaských i dalších zemích 14. února na počest kněze Valentýna, který tajně oddával zamilované páry i přes zákaz Claudia II., tehdejšího vládce Říma. Za své dobře míněné činy byl Valentýn 14. února popraven.

I my ve škole jsme společně oslavili Den svatého Valentýna. Na tuto akci jsme se připravovali již několik dní dopředu a postupně jsme rozšiřovali výzdobu. Děti si mohly vybrat z několika dobrovolných úkolů. Nejvíce je zaujalo založení medvědí rodinky. Brzy školu opanovali chlupatí medvědi různých velikostí. Ti největší obsadili na chodbě celou lavici, ostatní medvídci našli útočiště u 1. třídy. Sešlo se nám také mnoho zajímavých předmětů se srdíčkem.  Symbol lásky se objevil dokonce i na toaletním papíře. Nyní zdobí školu valentýnské projekty.

V den D čekala na žáky dobrodružná srdíčková trasa, na které řešili různé úkoly. Díky nim si v angličtině osvojili novou slovní zásobu a fráze k tomuto tématu. O velké přestávce proběhla za zvuku romantických písní promenáda žáků s medvědy a dalšími valentýnskými symboly, odvážnější vytvořili i valentýnskou dvojici. Chlapcům z 9. třídy to velice slušelo ve svátečních košilích. Děvčata zase zazářila v červených šatech.

Na závěr chceme poděkovat maminkám a babičkám, které se spolu s dětmi zapojily do pečící výzvy a potěšily nás chutnými srdíčky různého druhu.