Pro děti je samozřejmé, že za domem roste les, že dřevem topíme a že výrobky ze dřeva nás doprovázejí v každodenním životě. Ale seznámit se krok za krokem, jak les roste od sazenice po mohutný kmen, jakým procesem projde poražený strom, než z něho vznikne nějaký výrobek, mohly děti z 5. ročníku při projektovém dnu s názvem Cesta dřeva.

Po celou dobu s nimi pracoval p. David Lněníček, odborník z praxe, který má bohaté zkušenosti s environmentální a polytechnickou výukou. Nejprve děti navštívily nedaleký les, aby  dopodrobna prozkoumaly jednotlivé vrstvy  v lese, od hlíny, přes traviny, keře a stromy v různých stádiích růstu. Zároveň se dozvěděly, které profese jsou spojeny s péčí o les a těžbou dřeva.

Druhá část projektového vzdělávání probíhala v polytechnické učebně školy. Pod odborným dohledem děti vyráběly z dřevěných prken truhlík, při jehož zhotovení si musely vše rozměřit, uříznout, obrousit a stlouci. Při práci s nářadím se seznámily i s nástroji z dob minulých. Vlastnoručně vytvořený výrobek, truhlík o délce 40 cm, udělal radost nejen samotným dětem, ale určitě překvapil i mnohé rodiče.

Děkujeme panu Davidu Lněníčkovi za poskytnutý materiál a aktivní zapojení dětí při plnění cílů environmentální a polytechnické výuky.

Miluše Kučerová