Se začátkem školního roku rozšiřujeme využívání školního informačního systému Škola Online o další třídy a další možnosti. Od 2. ročníku bude v tomto systému vedena agenda hodnocení, tzv. elektronická žákovská, vedení třídní knihy a absence žáků, včetně následného omlouvání.

Rodičům a žákům, kteří ještě nemají vytvořen účet v tomto systému, dorazí na e-mail informace, jak postupovat při vytváření tohoto účtu. Do systému můžete vstoupit přes webové rozhraní – www.skolaonline.cz, nebo přes stejnojmennou mobilní aplikaci, která se dá stáhnout např. z Obchodu Google Play.

Uživatelskou příručku najdete na těchto stránkách – https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/