Z rozhodnutí nadřízených orgánů musí i naše škola od 12. do 23. října snížit počet žáků přítomných ve škole. V tomto období se tedy zavádí na 2. stupni střídavá výuka – polovina tříd bude mít prezenční výuku, 2. polovina distanční výuku. V týdnu od 12. do 16. října se bude prezenčně vzdělávat (ve škole) 6. a 7. ročník, distančně (doma) 8. a 9. ročník. V dalším týdnu od 19. do 23. října se bude prezenčně vzdělávat 8. a 9. ročník, distančně 6. a 7. ročník. Distanční forma vzdělávání je povinná – žáci jsou povinni se jí zúčastnit a řádně plnit zadané úkoly.

Od 26. října jsou celý týden prázdniny.

Výuka na 1. stupni probíhá dále standardním způsobem, taktéž provoz školní družiny a školní jídelny není nijak omezen.

Nárok na odběr dotovaného oběda mají i žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Odběr do vlastních nádob jim bude umožněn mezi 11:15 a 11:30. Kdo bude mít zájem si obědy vyzvedávat ve škole, musí se nejpozději v pondělí (8. a 9. r. 12. 10., 6. a 7. r. 19. 10.) do 8 hodin nahlásit paní vedoucí ŠJ.

Podrobnosti o distanční výuce budou přes platformu skolaonline zaslány dětem i rodičům do e-mailu.

Doufejme, že se epidemiologická situace zlepší, a v listopadu přejdeme na řádnou výuku. V opačném případě se připravujeme na využívání platformy Google G Suite v distančním vzdělávání.