Ve středu 16. listopadu se uskuteční informační schůzky o prospěchu a chování žáků v 1. pololetí tohoto školního roku. Zahájeny budou třídními učiteli v 15:30 ve třídách, následně všem rodičům budou k dispozici i ostatní vyučující.