Mezi 26. dubnem a 7. květnem se uskuteční individuální informační online schůzky třídních učitelů s jednotlivými žáky a jejich rodiči. Třídní učitelé zašlou zákonným zástupcům kódy, přes které se ve vymezeném čase připojí i se svým dítětem na schůzku. Termíny si rodiče zvolí ve sdílené tabulce, která jim dorazí společně s dalšími informacemi od třídních učitelů. Obsahem schůzek bude především hodnocení přístupu a dalších skutečností ovlivňující výsledky vzdělávání žáků ve 3. čtvrtletí tohoto školního roku.