Mít povědomí o obraně státu je v dnešní době velice důležité. Proto jsme do školy povolali zástupce armády, aby představili našim žákům na 2. stupni projekt POKOS – Příprava občanů k obraně státu.  V kinosále probíhala zajímavá přednáška o armádě České republiky a jejím poslání, v učebně za odborné asistence vojenské zdravotnice děti poskytovaly první pomoc. Nejakčnější část programu se konala v tělocvičně. Žáci si vyzkoušeli nasadit plynovou masku, oblékli si protichemický oblek a naučili se, jak správně nakládat zraněného na nosítka. Nejvíce je zaujalo střílení laserovou zbraní. Děti si projektový den užily s nadšením jim vlastním.