I my pomáháme krkonošským loukám, které potřebuji péči, aby se zde udržely chráněné druhy rostlin. Zaměstnanci Správy Krkonošského národního parku nás vzali do Albeřic na jednu významnou lokalitu. Žáci 7. a 9. ročníku se pustili s vervou do práce, ani mlhavé počasí je neodradilo. Hrábě jim též nebyly cizí, vždyť jsme přece vesnická škola.