Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. 9. na základě prohlášení Rady Evropy. Na naší škole jsme proto připravili pro žáky 1. až 9. tříd projektový den k oslavě jazyků. Všichni měli za úkol přijít do školy v tričkách s cizojazyčným nápisem. Hlavní úlohu tentokrát sehrál nový školní rozhlas, z kterého po každém zvonění zazněla hymna nejen našich sousedů. Žáci měli za úkol v průběhu dne poznávat hymny a zapisovat jejich pořadí z přiloženého seznamu.

Slavnostní den jsme zahájili hymnou EU Ode an die Freude od Beethovena.  Do tříd 1. stupně vstoupili vybraní žáci z vyšších ročníků a předali mladším kamarádům základní informace o EDJ. Připravili si pro ně scénky v anglickém a německém jazyce, a poté je zábavnou formou učili anglická a německá slovíčka.

Žáci 1. stupně počítali v anglickém, německém a ruském jazyce, pojmenovávali zvířátka anglicky a německy. Ti nejmenší si vytvořili anglickou farmu zvířat. Ve skupinkách řešili zábavné úkoly rozmístěné ve třídě a po chodbách školy. Dále zpívali pozdravy v různých jazycích.

Žáci 2. stupně v hodinách jazyků poznávali evropské státy podle vlajek a překládali je do angličtiny a němčiny. Dále hráli didaktické hry zaměřené na konverzaci. Průběžně řešili různé úkoly rozmístěné po chodbách školy. Za správné řešení získali sladkou odměnu.

Každý žák měl za úkol nakreslit své tričko s anglickým nápisem. Nápisy společně překládali. V hodinách výtvarné výchovy ze všech triček vytvořili leporelo. Evropskému dni předcházela konverzace s rodilým mluvčím Bradem, který bude tento školní rok obohacovat hodiny anglického jazyka. Cílem projektového dne bylo přiblížit žákům rozmanité jazyky, podpořit jejich zájem o studium cizích jazyků a rozmluvit je pomocí rodilého mluvčího.

Ve fotogalerii naleznete fotky z tohoto dne.