Naše škola je zapojena do projektu MŠMT „EU peníze školám“, jehož cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v těchto oblastech:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Projektový záměr naší školy rozvíjí tyto nabízené oblasti:

I. Čtenářskou a informační gramotnost

Šablona I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Těchto cílů bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.

II. Cizí jazyky

Šablona II/1 – Individualizace výuky cizích jazyků
Šablona II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Výuka anglického jazyka na 1. stupni probíhá v oddělených skupinách jednotlivých ročníků /max. 10 žáků/. Tak dochází k výraznějšímu rozvoji individuálních schopností všech žáků.

III. Využívání ICT

Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Šablona III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Další naší prioritou je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

IV. Finanční gramotnost

Šablona IV/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol

Důležitým bodem je také zlepšení finanční gramotnosti. Podpoříme pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na Standardy finanční gramotnosti.

Učební materiály (DUM), které byly vytvořeny v rámci projektu naší školou, lze předložit na vyžádání.