Po konzultaci se zřizovatelem, jsme přišli na způsob, jak „stavebně“ oddělit prostory pro výuku 1. a 2. stupně, a proto pro celý 1. stupeň (i 1. až 3. ročník) zavádíme od pondělí 12. dubna prezenční výuku ve škole.

Děti, které chtějí využít v pondělí ráno družinu, musí dorazit do sedmé hodiny. Následně budou otestovány ve školní jídelně a potom se teprve přesunou do školní družiny.

Pondělní testování bude po příchodu do školy probíhat v těchto prostorách:

  • žáci 1. až 3. ročníku za přítomnosti rodičů ve školní jídelně
  • žáci 1. až 2. ročníku v I. třídě
  • žáci 3. ročníku ve II. třídě
  • žáci 4. ročníku ve III. třídě
  • žáci 5. ročníků v VII. třídě