Po delší odmlce díky koronavirovým opatřením jsme si 17. března připomněli irský svátek Saint Patrick´s Day. Na tento den jsme se připravovali mnoho dní dopředu. Žáci 7. třídy se podíleli na výzdobě školy, mladší žáci nosili na výstavku zelené plyšáky, někteří i upekli zelené dobroty. Projektový den odstartoval irskou hymnou, která zazněla v 8 hodin ze školního rozhlasu. Žáci 1. a 2. stupně se postupně vystřídali na dobrodružné stezce za pokladem skřítků Leprikónů, na které plnili zábavné úkoly v angličtině a jejich výsledky si zapisovali. Na konci trasy objevili poklad. Dále byl uspořádán slavnostní průvod všech žáků v kostýmech a zeleném oblečení. Děvčata z 9. třídy měla za úkol vybrat zajímavé kostýmy a rozdat dětem odměny. Žáci 2. stupně vytvořili hezké projekty, které zdobí naši školu.  5 nejzdařilejších projektů bylo odměněno. O tomto zeleném svátku si dále žáci povídali s rodilou mluvčí, která jednou měsíčně dojíždí do naší školy, aby se žáky konverzovala v anglickém jazyce.

Prožitkové učení má děti obohatit, zpestřit jim výuku a motivovat je k dalším činnostem.