S účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod vláda ČR omezuje provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Celá škola tedy přechází do 23. října na distanční formu vzdělávání. Podrobnosti se děti a rodiče prvňáčků dnes dozvědí osobně, následně budou rodiče a děti informováni pomocí aplikace skolaonline a e-mailové pošty. Nejpozději začátkem příštího týdne se vyučující v rámci svého rozvrhu s dětmi spojí pomocí webového rozhraní meet.jit.si, aby společně zkonzultovali jejich domácí práci. Jestliže někdo bude mít problém s výpočetní technikou, může si ve škole zapůjčit tablety Nook.

Do 1. listopadu bude zavřená i školní jídelna a školní družina.

Doufejme, že se situace do konce října zklidní a všichni se sejdeme 2. listopadu ve škole.