Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením jsme nuceni přizpůsobit i organizaci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání v ZŠ Poniklá.

V řádném dubnovém termínu se uskuteční pouze formální část zápisu, během které uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává řediteli školy žádost (přihlášku) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání. Příjem žádostí (viz. příloha) bude probíhat v termínu od 6. dubna do 30. dubna 2021 a je možné je doručit následujícími způsoby:

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • žádost v obálce adresovanou vedení školy vhodit do schránky školy (u hlavního vchodu)
  • po předchozí telefonické domluvě osobně do školy (tel. 604310491)
  • datovou schránkou (ID: w3vmrab)

Na výše uvedené číslo mě mohou kontaktovat i rodiče, kteří nemají možnost si žádost vytisknout.

Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, jsou povinni doručit příslušnou žádost (viz. příloha) a požadovaná doporučení (školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa) taktéž do konce dubna. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se přeruší do doby doručení těchto dokumentů, nejdéle však do 30. 8. 2021.

Jestliže se naplní předpoklady o větším počtu zapsaných předškoláků, bude 1. ročník v příštím školním roce vyučován samostatně.

Pokud bude v dalších měsících epidemiologická situace příznivá, uspořádáme ve škole společné setkání předškoláků a popř. jejich rodičů dodatečně.

zadost-o-prijeti-k-zv

zadost-o-odklad