Srdečně zveme všechny předškoláky (děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem školní docházky) na zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022-2023.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna od 15 hodiny v I. třídě naší školy. Jestliže Vám tento čas nevyhovuje, můžete přijít individuálně mezi 13 a 16 hodinou.

S sebou si přineste vyplněnou žádost o přijetí a rodný list dítěte.

Uvažujete-li o odkladu školní docházky, můžete do ředitelny školy pouze doručit vyplněnou žádost o odkladu školní docházky a příslušná doporučení (školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře, nebo klinického psychologa).

Žádost o přijetí k ZV

Žádost o odklad

Zápis