Základní škola Poniklá zve všechny předškoláky (děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem školní docházky) na zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023-2024.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna od 15. hodiny v I. třídě naší školy. Jestliže Vám tento čas nevyhovuje, můžete přijít individuálně mezi 13. a 16. hodinou.

S sebou si přineste vyplněnou žádost o přijetí a rodný list dítěte.

Uvažujete-li o odkladu školní docházky, můžete do ředitelny školy pouze doručit vyplněnou žádost o odkladu školní docházky a příslušná doporučení (školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Žádost o přijetí k ZV

Žádost o odklad