Slavnostní zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne standardně 1. září v jednotlivých kmenových třídách pod vedením třídních učitelů.

Nové školáky tradičně přivítáme v I. třídě i za přítomnosti rodičů a dalších hostů.

Rozmístění tříd:

I. třída (1. ročník) – 1. patro (učebna č. 10)

II. třída (2. a 3. ročník) – přízemí

III. třída (4. a 5. ročník) – 1. patro (učebna č. 7)

VI. třída – 1. patro (učebna č. 12)

VII. třída – 1. patro (učebna č. 8)

VIII. třída – 2. patro (učebna č. 17)

IX. třída – 2. patro (učebna č. 14)

Seznamovací a informativní program bude v rozsahu maximálně jedné vyučovací hodiny.