Přinášíme Vám základní informace o organizaci výuky 2. stupně od 8. června.

Každý ročník bude mít výuku dva dny v týdnu /viz. rozvrh v příloze/.

Začátek vyučování je tedy v 8:30, škola bude zpřístupněna v 8:15.

Všechny ročníky budou využívat pouze učebny ve 2. patře – 6. a 9. r. učebnu fyziky, 7. a 8. r. učebnu biologie. I o přestávkách bude jejich pohyb omezen pouze na 2. patro.

Automaticky počítáme s využitím školní jídelny všemi žáky, takže kdo nebude chtít chodit na obědy, ať si je u paní vedoucí ŠJ odhlásí.

Před vstupem do školy je třeba odevzdat podepsané čestné prohlášení /viz. příloha/ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

V příloze najdete ještě souhrn pravidel chování vycházejících z krizových opatření, které je nutné dodržovat.