Společně s Kabinetem kerkonošské slovesnosti Vás srdečně zveme na adventní jarmark, který se uskuteční v prostorách školy a na Tuláčkově návsi v sobotu 3. prosince od 15 h.