Těsně před velikonočními prázdninami jsme se vydali do Pekla u Lánova shrabat krkonošské louky. Zaměstnanci KRNAPu nás vyzbrojili hráběmi a plachtami na starou trávu. Upozornili nás na vzácné druhy rostlin, prohlédli jsme si nádherně kvetoucí lýkovec obecný. Pozor, je jedovatý! Hrstka žáků z 6. a 7. třídy odvedla pěkný kus práce. Doprovázely nás děti ze ZŠ Vidochov, které si při zpáteční cestě prohlédly naši krásnou školu. Byly jak u vytržení, všechny by k nám chtěly chodit.