Dne 27. dubna proběhl na naší škole hudební program Radka „Gipsy“ Banga zaměřený na prevenci rizikového chování s názvem „Když chceš, tak to dokážeš.“ Ve dvouhodinovém programu zazněly autorské písně, které umocnily atmosféru při vyprávění autentického životního příběhu Radka Bangy. Osobní zkušeností působil na žáky v oblasti problematického rodinného zázemí, kladl důraz na důležitost rodiny pro vývoj dítěte, zaměřil se na vliv domácího násilí, alkoholismus, výběr partnera. Upozornil na kyberšikanu, závislost na počítačových hrách a hranicí mezi virtuálním a skutečným životem, xenofobii, rasismus, šikanu, diskriminaci, intoleranci, drogovou závislost, kriminalitu. Svými zkušenostmi a pozitivními postoji k životu ukázal žákům, že svou budoucnost mají sami v rukách a mohou změnit svůj život k lepšímu a v zátěžových situacích lze najít východisko.

Pořad se žákům velmi líbil a po celou dobu naslouchali poutavému vyprávění a skvělé hudební produkci. Jedná se o velmi zdařilý preventivní program.