Vláda ČR se vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi rozhodla opět omezit osobní přítomnost dětí na vzdělávání ve škole. Provoz naší základní školy bude upraven tímto způsobem:

  • Žáci 1. až 3. ročníků se vzdělávají podle běžného rozvrhu ve škole (stále je zakázán zpěv a sportovní činnost).
  • Pro žáky 4. až 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Organizace distanční výuky bude probíhat v prostřední Google G Suite pro vzdělávání. Dětem byly ve škole rozdány přihlašovací údaje do nových školních účtů (s doménou zsponikla.cz), jejichž prostřednictvím se budou pomocí služby Meet přihlašovat k online hodinám a pomocí platformy Classroom – Učebna organizovat domácí přípravu, vypracovávat a odesílat zadané úkoly. Prostředí Učebny je velice přehledné a práce v ní je velmi intuitivní. Základní kroky, které budou děti potřebovat k ovládání této platformy, jsme si ukázali ve škole.
  • Pro jednoduché a bezproblémové ovládání je žádoucí, aby děti byly na zařízení (nb, tablet, PC), na kterém pracují při distanční výuce, přihlášeni pouze na školním Google účtu.
  • Informace, jak postupovat a pohybovat se v tomto prostředí najdete ještě v těchto videích:

Google Classroom – pohled žáka

Ovládání google classroom z pohledu žáka

  • Rozvrh online hodin zůstává stejný jako při předešlé distanční výuce.
  • Pro žáky 1. až 3. ročníku bude taktéž v provozu školní družina a školní jídelna.
  • Žáci na distanční výuce mají možnost si oběd vyzvedávat ve škole u výdejního okénka (za školou) v čase mezi 11:15 a 11:35. Zájemci o obědy ze 4. až 9. ročníku se nahlásí paní vedoucí ŠJ.

Rozvrh online hodin II. stupeň od 4. 1. 2020 Rozvrh online hodin 4. a 5. ročník od 4. 1. 2020