Od pondělí 3. května je v základních školách našeho kraje umožněna osobní přítomnost i žáků 2. stupně za těchto podmínek:

  • prezenčního vzdělávání se účastní polovina tříd na 2. stupni, druhá polovina má distanční výuku
  • v týdnu od 3. května začínají s prezenční výukou žáci VI. a VII. třídy, VIII. a IX. třída pokračuje v distanční výuce (a následné liché týdny)
  • v týdnu od 10. května mají VIII. a IX. třída prezenční výuku, VI. a VII. třída distanční výuku (a následné sudé týdny)
  • žáci 2. stupně budou dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) testováni na začátku vyučování neinvazivními antigenními testy
  • nadále je nutné mít ve škole nasazenou chirurgickou roušku a dodržovat základní hygienická pravidla

Žáci 2. stupně budou do školy vstupovat vchodem do tělocvičny, v pondělí 3. a 10. května si je u vchodu vyzvedne třídní učitel.

Od pondělí 3. května se také mění pravidla pro testování na 1. stupni, nově se provádí pouze jedenkrát týdně – v pondělí. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Od pondělí 3. května jsou také v našem kraji povoleny sportovní činnosti konané venku, žáci tedy budou opět potřebovat vhodné sportovní oblečení na Tv.