Pro žáky 4. a 5. ročníku z Vítkovic, Dolních Štěpanic, Martinic a Víchové nad Jizerou jsme v pátek 14. dubna připravili projektový den. Děti se rozdělily do tří skupin a postupně si vyzkoušely mikroskopování v moderní učebně přírodopisu, měření teplot s pomocí systému Pasco a vyhodnocení přes počítač v učebně fyziky. V jazykové učebně si nasadily sluchátka a konverzovaly anglicky díky propojení přes jazykovou laboratoř Robotel. Nejvíce si užily didaktické závody na interaktivní tabuli. Dále v rámci českého jazyka překonávaly jeho různé záludnosti. Nechyběl pohyb v tělocvičně na překážkové dráze. Doprovázející pedagogové obdivovali vybavení učeben a odbornou úroveň výuky. Na závěr všichni zhlédli dramatizaci balady F. L. Čelakovského Toman a lesní panna v nastudování divadelního souboru z 8. třídy pod odborným vedením paní učitelky Kučerové, která v úvodu i v závěru přítomné diváky seznámila s pojmem balada.

Součástí projektu byla prohlídka školy, nechybělo ani malé občerstvení. Do projektu byli zapojeni naši šesťáci jako průvodci a pomocníci. Podle reakcí usuzujeme, že se všem u nás ve škole líbilo.