Po dvou letech jsme se opět dočkali živého betlému. V sobotu v 18:00 začaly imaginárně odbíjet hodiny. Po zaznění gongu se živé figurky dávaly postupně do pohybu. Naši žáci odění do dobových kostýmů představovali různá řemesla, autentičnosti dopomohly pomůcky a nářadí zapůjčené z místního muzea. Novinkou a velkým překvapením byla přítomnost živých zvířátek u jesliček. Děti i dospělí si účinkování v betlému moc užili.
Krásný adventní čas!