Díky zmírnění mimořádných opatření bude vysvědčení předáno 30. 6. všem žákům v jejich kmenových třídách. Žáci, kteří se neúčastní dobrovolné docházky, musí přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Přílohy:

Čestné prohlášení