V průběhu měsíce září se uskuteční volby zákonných zástupců do školské rady naší školy. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Oznámení o konání voleb 2022

Návrh na kandidáta pro volby