Dvacítka byla symbolem letošního dne jazyků, který se slaví vždy 26. září po celé Evropě. Žáci 2. stupně se učili říkat číslo 20 v rozmanitých jazycích, dále měli za úkol dvacítku výtvarně ztvárnit. Každou přestávku byla taková malá diskotéka. Ve školním rozhlase zaznívaly písně zpívané česky, slovensky, romsky, německy, anglicky, polsky, rusky, italsky, francouzsky a španělsky. Žáci poznávali jazyky a zapisovali je do tabulky. Poté je přeložili do angličtiny a němčiny. V hodinách angličtiny řešili další úkoly. V českém jazyce zdolávali jazykolamy. Za vše získávali body. Nejvíce bodů nasbíral Honzík Kubín ze 7. třídy.

Ani prvňáčci nezůstali pozadu. Nejprve kreslili symbolické dvacítky. Nejhezčí dvacítka se povedla Barunce Novákové. Také se učili počítat anglicky a vytvořili krásný projekt. Jakmile začala hrát písnička v rozhlase, s chutí se pustili do tance. A tak to má být!